[zpět] 
Rámcový ceník:


 
Slovinština
Norština
Němčina

Běžný překlad
350 Kč/NS 350 Kč/NS 250 Kč/NS

Překlad se soudním ověřením
400 Kč/NS 400 Kč/NS 300 Kč/NS

Konsekutivní tlumočení
  6 000 Kč/den

Simultánní tlumočení
  8 000 Kč/den

 
 
 1 NS = 1 normostrana (1.800 znaků včetně mezer)
 1 den = 8 hodin

 


Naše motto: Stavíme mosty mezi jazyky.designed by PWC  ©